VỀ CHÚNG TÔI

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BIZSOFT TOÀN CẦU

Là công ty phần mềm có kinh nghiệm phát triển phần mềm lâu năm và luôn tiếp cận với những công nghệ mới để đáp ứng được thị trường phần mềm. Chúng tôi tạo ra các sản phẩm phần mềm theo yêu cầu khách hàng sử dụng trên môi trường online và offline nên các bạn có thể truy cập mọi lúc, mọi nơi có phủ sóng internet, rất thích hợp cho các hệ thống quản lý và theo dõi tiến trình công việc, hệ thống sản xuất, báo cáo, thống kê, theo dõi thu thập thông tin, bán hàng, chăm sóc khách hàng và các yêu cầu về quản trị khác nhau của các doanh nghiệp.

VIDEO

Chúng tôi trên Facebook